Rabobank Clubactie 2017

Rabobank Clubactie 2017

Beste muziekvrienden,

Wij, muzikanten van Iesellander Muzikanten zijn uitermate verheugd dat u onze vereniging steunt. Samen kunnen we genieten van de mooie Egerländermuziek van Ernst Mosch en andere componisten. U als luisteraar en wij als uitvoerende muzikanten.

Dat dit voor ons als vereniging veel geld kost hoeft geen betoog. Wij proberen naast onze eigen portemonnee, ook die van andere aan te spreken, zoals die van u. Maar er zijn meer mogelijkheden. Rabobank Graafschap ondersteund verenigingen en stichtingen met een sociaal of cultureel doel. Hiervoor hebben ze de zogenaamde “Clubactie” in het leven geroepen. De Rabobank stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor alle verenigingen en stichtingen in haar werkgebied. Met ingang van 2014 laat de Rabobank haar leden, middels zijn of haar stem beslissen welke vereniging of stichting een bijdrage ontvangt uit deze clubactie.

Wij hebben ons ook aangemeld voor deze clubactie en hebben afgelopen jaar een bijdrage daaruit ontvangen. Voor 2017 proberen wij zoveel mogelijk leden van de Rabobank Graafschap te bewegen om voor ons een stem uit te brengen, want hoe meer stemmen, hoe meer de bijdrage in 2017 zal zijn. De leden van Rabobank Graafschap worden hierover door de bank geïnformeerd.

U kunt ons dus financieel steunen zonder daar zelf voor te betalen.

Mocht u hierover vragen hebben of moeilijkheden met het invullen van uw stemmen, bel dan gerust even met onze secretaris, Theo Essink.Telefoon: 06-10242356

Wij hopen dat we hierbij ook op uw steun mogen rekenen en voor de te nemen moeite zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank.
De Iesellander Muzikanten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *