Iesellander Muzikanten houden “Wunschconcert”voor donateurs.

Iesellander Muzikanten houden “Wunschconcert”voor donateurs.

Na twee succesvolle Nieuwjaarsconcerten organiseren de Iesellander Muzikanten op 7 mei, in het bijzonder voor haar donateurs, een zogenaamd Wunschconcert. Dit houdt in, dat de donateurs mede bepalen wat er tijdens dit concert ten gehore wordt gebracht door de muzikanten.

Eind 2016 kregen de donateurs het verzoek om hun wensen voor dit concert kenbaar te maken. Deze wensen zijn geïnventariseerd en daaruit is voor een groot deel het programma voor dit concert samengesteld.

De Iesellander Muzikanten, die enkele jaren geleden zijn ontstaan door de samenvoeging van twee blaaskapellen te weten, de Ieselkapel uit Doetinchem en de Landerkapel uit Megchelen dragen hun donateurs een warm hart toe. Velen van hen zijn al jaren donateur geweest van de toenmalige Ieselkapel en zijn nu ook donateur van de Iesellander Muzikanten.

In de loop van dit jaar zullen de Iesellander Muzikanten, nog vaker van zich laten horen. Op 10 september staat er nog een Najaarsconcert op de planning.

De Iesellander Muzikanten spelen onder de bezielende leiding van Jan Venhorst. Het repertoire bestaat voornamelijk uit Egerländer en Böhmische muziek. In 2016 bestonden de Egerländer Musikanten 60 jaar, voor de Iesellander Muzikanten dan ook reden geweest om tijdens de concerten wat extra aandacht te besteden aan het ontstaan van de Egerländermuziek en de oprichter er van, de “König der Blasmusik” Ernst Mosch. Nu is het woord aan de donateurs.

De presentatie van de concerten wordt verzorgd door Ann Jansen.
Het concert vindt plaats in de zaal van Willem Tell aan de Kerkenstraat te Silvolde. Aanvang 11.00 uur.
De entree bedraagt € 6,– per persoon.
Donateurs van de vereniging hebben op vertoon van hun donateurkaart gratis toegang.

De Iesellander Muzikanten nodigen iedereen van harte uit en hopen de donateurs en iedereen die “onze” muziek een warm hart toedraagt, te mogen begroeten op dit concert.